INFORMACJA dotycząca zbędnych składnikach majątku ruchomego pozostających w dyspozycji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59